Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht of vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Verantwoordelijkheden:
- Het in behandeling nemen van problemen van de leden van BCH met betrekking tot ongewenst / grensoverschrijdend gedrag.
Het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
- Biedt een luisterend oor in geval er sprake is van ongewenst gedrag binnen de vereniging en indien gewenst, het informeel 
afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.

De vertrouwenscontactpersonen van BCH:

Angela Galiart

Dianne van der Heijden

Heb jij een vraag aan of wil jij een melding maken? Stuur een mail naar vcp@badmintonbch.nl.
Wil je dat jouw vraag wordt behandeld door een specifieke VCP'er, vermeldt dit erbij.