Bestuursleden BCH

Voorzitter BCH - Jelle Duives

Jelle Duives
voorzitter BCH
info@badmintonbch.nl

Kevin van Dieeën
wnd Secretaris BCH

06-27262925
info@badmintonbch.nl

Penningmeester BCH - Berry van der Doelen

Berry van der Doelen
wnd Penningmeester BCH

06-23566997
administratie@badmintonbch.nl

Femke van der Putten
Voorzitter Technische Commissie
competitie@badmintonbch.nl

Bastiaan IJsendoorn
Voorzitter Jeugdcommissie
administratie@badmintonbch.nl

Ed Giezenberg
Voorzitter Recreantencommissie en
Trainer & accomodaties

06-18303036
info@badmintonbch.nl

Cynthia van den heuvel
Evenementen en activiteiten
info@badmintonbch.nl