Privacy

Privacy ‘Statement’

Algemene Privacy Statement van badmintonvereniging B.C.H., statutair gevestigd in ’s-Hertogenbosch, Kamer van Koophandel 215381. Aangesloten bij Badminton Nederland onder nummer 6487. Hier verder aangeduid met de afkorting BCH.

Deze website wordt beheerd door BCH.

Als je gebruik maakt van de website van BCH en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter, die we gebruiken om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Badmintonvereniging BCH kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze statement gaat over onze hele website:

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, verzamelen we bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website. Dat doen we door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt soms echter tot een minder goede werking van deze website.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de Badmintonvereniging BCH-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

  • Als je contact opneemt via ons contactformulier
  • Of een email verstuurd naar vermelde email-adressen
  • Badmintonvereniging BCH houdt met cookies bij hoe je de website gebruikt en welke delen je bezoekt. Die gegevens gebruiken we alleen voor het optimaliseren van onze website

Wat doen we met je gegevens?

Badmintonvereniging BCH bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Antwoord geven op een gestelde vraag
  • of reageren op een gedane melding
  • of eenmalig te informeren op de mogelijkheden van onze club met een aanbod om vrijblijvend kennis te komen maken en mee te spelen
  • Gegevens worden niet bewaard of gebruikt voor andere doeleinden

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Badmintonvereniging BCH streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt Badmintonvereniging BCH jouw gegevens?

Badmintonvereniging BCH gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt Badmintonvereniging BCH soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking. Voor zover wettelijk vereist doen we dat natuurlijk alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Badmintonvereniging BCH is op grond van de standaardvoorwaarden van Badminton Nederland verplicht om de persoonsgegevens van clubleden door te geven. En voor deze doorgifte geven leden toestemming bij het aanvaarden van het lidmaatschap van BCH. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van het product of de dienst. Badmintonvereniging BCH zal je gegevens ook doorgeven aan derden als dat wettelijk verplicht is.

Alle derden met wie Badmintonvereniging BCH jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als Badmintonvereniging BCH, aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact, mailing en reclame

Soms neemt Badmintonvereniging BCH contact met je op, bijvoorbeeld om je op de hoogte te brengen van BCH-nieuws of te informeren of een vraag te stellen of je bijvoorbeeld mee wilt doen aan een toernooi. En mogelijk dat we je informeren over aanbiedingen van sponsoren of goede doelen die we willen ondersteunen.

Communicatie van Badmintonvereniging BCH

Als je geen commerciële berichten van Badmintonvereniging BCH wilt ontvangen, stuur dan een email naar info@badmintonbch.nl.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die Badmintonvereniging BCH over jou heeft. Je kunt Badmintonvereniging BCH ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Op https://badmintonBCH.nl/contact vind je de contactgegevens.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Badmintonvereniging BCH N.V., Postbus 3334, 5203 DH ‘s-Hertogenbosch. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via https://badmintonBCH.nl/contact .

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy en Cookie Statement

Badmintonvereniging BCH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.