Opzeggen

Opzeggen is in principe altijd mogelijk. Volgens de statuten van BCH dient contributie te worden betaald over het kwartaal van opzegging + het kwartaal daaropvolgend. Opzeggen in bijvoorbeeld februari betekent dus betalen t/m eind Juni. De opzegtermijn gaat in vanaf het moment van ontvangst van de schriftelijke opzegging. Opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren via het correspondentieadres van BCH of door middel van het sturen van een mail naar info@badmintonbch.nl

BCH voldoet hiermee aan de wettelijke regels van Badminton Nederland:
http://www.badminton.nl/voor_verenigingen/lidmaatschap/beeindigen_lidmaatschap