Opzeggen

Je lidmaatschap van BCH opzeggen is altijd mogelijk. Volgens de statuten van BCH dient de contributie te worden betaald over het kwartaal van opzegging + het kwartaal daaropvolgend. (Opzeggen in februari betekent dus betalen t/m eind juni). Het opzegtermijn gaat in vanaf het moment van ontvangst van de schriftelijke opzegging. Opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren via het correspondentieadres van BCH of door middel van het sturen van een mail naar info@badmintonbch.nl.