Eregalerij BCH

Ereleden BCH:

Naam Toelichting erelid Periode
Frans Bijen  Mede-oprichter BCH / oud-voorzitter  1964-
Theo Gerrits  Mede-oprichter BCH / oud-penningmeester  1964-
Fred de Jong  oud trainer BCH / oud bestuurder. Geboren 1917, overleden 2009  1964-
Herman de Jong  Mede-oprichter BCH / oud voorzitter TC  1964-
Maggy de Jong  oud jeugd trainer  1971-
Jet Roeters
Loesha van Schoot
Ad Maas  oud voorzitter Recreantencommissie  1990-2004
Max Peeters  oud penningmeester  2000-2014
Lotte Jonathans succesvol oud speelster, deelneemster olympisch spelen en Europees kampioen
Fred Stelt  oud jeugdtrainer , oud-secretaris en vele andere functies 1985-2010
Bernadette Verhoeven  50 jaar onafgebroken lidmaatschap en ondersteuning bestuur  1964-2014

Leden van verdienste BCH

Naam Toelichting erelid Periode
Peter van den Akker  40 jaar lid en vele jaren actief lid van de RC
Peter Beijen  oud topspeler en trainer
Esther Houben  oud voorzitster TC
Bouke Seelemeijer  oud voorzitter BCH  2000-2007
Jos van de Velde  oud voorzitter Recreantencommissie  2004-2012