Corona

Datum: 27 augustus 2021

BCH volgt de richtlijnen van het RIVM, Badminton Nederland en de Gemeente

In het kader van Corona verzoekt het bestuur alle leden om onderstaande richtlijnen goed door te nemen en te respecteren. In de basis volgt BCH de richtlijnen vanuit:

Hieronder volgt een overzicht van hoe je te gedragen in concrete situaties, wat volgt uit bovenstaande richtlijnen, waar nodig aangevuld met richtlijnen vanuit het bestuur.

Algemeen

 • Gebruik, naast het volgen van boven- en onderstaande richtlijnen, altijd je gezond verstand voor het voorkomen van onveilige situaties
 • Gezondheid en veiligheid van alle mensen staat ten alle tijden op de eerste plaats. Ook als dat leidt tot ongemakkelijke situaties of financiële gevolgen heeft. Wat veilig voelt, kan per persoon verschillen. Wij vragen alle leden die ruimte te nemen en ook te geven aan andere leden. Spreek elkaar er op aan waar nodig.
 • We vragen iedereen nadrukkelijk, in het geval je positief bent getest op Corona, en gedurende je besmettelijke periode aanwezig bent geweest bij 1 of meerdere speelavonden of trainingen, dit te melden bij het bestuur (bestuur@badmintonbch.nl). Dan kunnen wij het moment en de plaats van besmetting delen met de betreffende leden. We zullen hierbij geen persoonsgegevens delen. 
 • Alle richtlijnen zijn terug te vinden op onze website www.badmintonbch.nl/corona
 • Bij veranderingen aan richtlijnen vanuit het RIVM, Badminton Nederland of de gemeente zullen wij de richtlijnen updaten en opnieuw communiceren naar alle leden.
 • Spreek in geval van vragen iemand van het bestuur aan of neem contact op het met bestuur via bestuur@badmintonbch.nl.

Badmintonnen – Algemeen

 • Per sporthal is bepaald of de kleedkamers en douches weer zijn te gebruiken. Houdt hier dus rekening mee
 • De sportkantines zijn weer open met aangepaste tijden  en verplicht tonen van CTB
 • Competities zijn weer mogelijk, zowel voor jeugd als voor de senioren. De Technische commissie zal hier meer informatie over delen.

Badmintonnen – Jeugd

 • Voor jeugd onder 18 zijn er naast bovenstaande maatregelen geen additionele maatregelen met betrekking tot badminton. Dat betekent dat de jeugdtrainingen gewoon door gaan.
 • Ook is het weer mogelijk dat ouders komen kijken, maar zij dienen wel bij binnenkomst een CTB te kunnen tonen en onderling 1,5 meter afstand te houden

Badmintonnen – Senioren

Iedereen boven de 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig bij het deelnemen aan/toeschouwen van competitiewedstrijden, trainingen en vrijspeelavonden.

Hieronder staat hoe het controleren van de toegangsbewijzen voorlopig gaat gebeuren. Later wordt dit mogelijk nog aangepast. Het is een grote uitdaging om te zorgen dat dit allemaal goed verloopt, en we hopen op jullie volledige medewerking. We horen het graag als je nog vragen/ideeën of opmerkingen hebt.

Competitiewedstrijden (thuis)
Bij de thuiswedstrijden zorgen de teamcaptains ervoor dat het toegangsbewijs van de leden van het eigen team, de tegenstanders en de toeschouwers gecontroleerd worden (de teamcaptains worden hier verder over ingelicht). Dit gaat door middel van de CoronaCheck scanner.

Seniorentraining

Bij de seniorentraining op de maandagavond (Maaspoort) en woensdagavond (Schutskamp) worden de toegangsbewijzen gecontroleerd door het bestuur of de trainers. Dit wordt gedaan bij het betreden van de zaal en/of de sporthal.

Vrijspeelavonden

Op vrijspeelavonden worden de toegangsbewijzen gecontroleerd door vrijwilligers of het bestuur bij het betreden van de zaal en/of de sporthal.

Meer informatie
Informatie over de CoronaCheck scanner, zie: https://coronacheck.nl/nl/scanner/
Informatie over het coronatoegangsbewijs, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
Informatie over de nieuwe maatregelen, zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig
Protocol verantwoord badmintonnen: https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-Badminton-Nederland-week-44.pdf
Met vriendelijke groet,Het bestuur van BCH

Met sportieve groet,
Het bestuur van BCH