Corona

Datum: 27 augustus 2021

BCH volgt de richtlijnen van het RIVM, Badminton Nederland en de Gemeente

In het kader van Corona verzoekt het bestuur alle leden om onderstaande richtlijnen goed door te nemen en te respecteren. In de basis volgt BCH de richtlijnen vanuit:

Hieronder volgt een overzicht van hoe je te gedragen in concrete situaties, wat volgt uit bovenstaande richtlijnen, waar nodig aangevuld met richtlijnen vanuit het bestuur.

Algemeen

 • Gebruik, naast het volgen van boven- en onderstaande richtlijnen, altijd je gezond verstand voor het voorkomen van onveilige situaties
 • Gezondheid en veiligheid van alle mensen staat ten alle tijden op de eerste plaats. Ook als dat leidt tot ongemakkelijke situaties of financiële gevolgen heeft. Wat veilig voelt, kan per persoon verschillen. Wij vragen alle leden die ruimte te nemen en ook te geven aan andere leden. Spreek elkaar er op aan waar nodig.
 • We vragen iedereen nadrukkelijk, in het geval je positief bent getest op Corona, en gedurende je besmettelijke periode aanwezig bent geweest bij 1 of meerdere speelavonden of trainingen, dit te melden bij het bestuur (bestuur@badmintonbch.nl). Dan kunnen wij het moment en de plaats van besmetting delen met de betreffende leden. We zullen hierbij geen persoonsgegevens delen. 
 • Alle richtlijnen zijn terug te vinden op onze website www.badmintonbch.nl/corona
 • Bij veranderingen aan richtlijnen vanuit het RIVM, Badminton Nederland of de gemeente zullen wij de richtlijnen updaten en opnieuw communiceren naar alle leden.
 • Spreek in geval van vragen iemand van het bestuur aan of neem contact op het met bestuur via bestuur@badmintonbch.nl.

Aanmeldsysteem

Als er een limiet is gesteld aan het toegestane aantal mensen in de zaal dan maken we gebruik van een aanmeldsysteem. Dit houdt in dat wanneer je wil deelnemen aan een training of vrijspeelavond je dient aan te melden via het aanmeldsysteem. En dit geldt mogelijk voor alle speelmomenten met uitzondering van de jeugdtrainingen. Het aanmeldsysteem kun je vinden via https://www.picktime.com/bch

Badmintonnen – Algemeen

 • Per sporthal is bepaald of de kleedkamers en douches weer zijn te gebruiken. Houdt hire dus rekening mee
 • De sportkantines zijn weer open met aangepaste tijden  
 • Naar verwachting zijn competities weer mogelijk, zowel voor jeugd als voor de senioren. De Technische commissie zal hier meer informatie over delen.

Badmintonnen – Jeugd

 • Voor jeugd onder 18 zijn er naast bovenstaande maatregelen geen additionele maatregelen met betrekking tot badminton. Dat betekent dat de jeugdtrainingen gewoon door gaan.
 • Ook is het weer mogelijk dat ouders komen kijken, maar zij dienen wel onderling 1,5 meter afstand te houden.

Badmintonnen – Senioren

 • Voor spelers vanaf 18 jaar geldt het houden van 1.5 meter afstand
 • Tijdens de verschillende trainingen zullen de trainers de training dusdanig inrichten dat de 1.5 meter op de baan gewaarborgd wordt.
 • Op vrije speelavonden zijn alle speelvarianten weer toegestaan. Tussen de wedstrijden houdt je 1,5 meter afstand. Spreek elkaar hierop aan waar nodig.
 • Om grote drukte in de zaal op vrijdagavond te voorkomen is vrijspelen pas mogelijk na 20u30 (na de jeugdtraining). Het verzoek om ook niet eerder dan 20u30 de zaal te betreden.

Met sportieve groet,
Het bestuur van BCH